Glumslöv 0418 701 28 ⇚ Ordertelefon info@betongfabriken.se

Självkompakterande betong är den nyaste av alla betongsorter. Den fyller ut formen helt utan vibrering. Därmed går gjutningen snabbare, personalbehovet minskar och effektiviteten ökar. Dessutom minskas bullret på arbetsplatsen. Den självkompakterande betongens extrema rörlighet och flytförmåga ger dessutom ett mycket bra gjutresultat, både vid gjutning av väggar eller golv.