Glumslöv 0418 701 28 ⇚ Ordertelefon info@betongfabriken.se

Fiberbetong är en betong som armerats med stål- eller plastfiber och ersätter eller kompletterar traditionell armering med järn. Med hjälp av fiber kan man öka betongens förmåga at ta upp laster, såväl höga punktlaster som upprepad belastning. Med hjälp av fiber kan man även minska risken för sprickbildning. Fiberbetong lämpar sig framför allt för golvgjutning där effektivitetsvinsten är störst. Fibrerna av plast är att föredra i djurstallar då plastfiber inte kan skada djuren vid eventuellt slitage på golvet.